Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 tác giả)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Bằng Việt - Nguyễn Việt Bằng

584.45
1941-?, Việt Nam » Hiện đại
190 bài thơ, 187 bài dịch, 87320 lượt xem, 32 người thích
Do Vanachi gửi ngày 10/02/2005 16:20

Chế Lan Viên - Phan Ngọc Hoan (Mai Lĩnh, Thạch Hãn, Thạch Mai)

1204.69
1920-1989, Việt Nam » Hiện đại
574 bài thơ, 8 bài dịch, 229071 lượt xem, 95 người thích
Do Vanachi gửi ngày 10/02/2005 16:23

Chính Hữu - Trần Đình Đắc

554.35
1926-2007, Việt Nam » Hiện đại
27 bài thơ, 3 bài dịch, 72608 lượt xem, 17 người thích
Do Vanachi gửi ngày 29/08/2005 02:01

Hồ Xuân Hương - 胡春香

3004.31
1772-1822, Việt Nam » Nguyễn
155 bài thơ, 405809 lượt xem, 84 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/09/2005 13:04

Huy Cận - Cù Huy Cận

1754.27
1919-2005, Việt Nam » Hiện đại
408 bài thơ, 18 bài dịch, 200159 lượt xem, 68 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/03/2005 17:58

Hữu Thỉnh - Nguyễn Hữu Thỉnh (Vũ Hữu)

913.86
1942-?, Việt Nam » Hiện đại
150 bài thơ, 91724 lượt xem, 22 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/09/2005 15:43

Nguyễn Duy - Nguyễn Duy Nhuệ

1114.42
1948-?, Việt Nam » Hiện đại
254 bài thơ, 190085 lượt xem, 41 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/06/2004 15:36

Phạm Tiến Duật

1174.51
1941-2007, Việt Nam » Hiện đại
32 bài thơ, 121555 lượt xem, 34 người thích
Do Vanachi gửi ngày 27/06/2005 14:42

Tố Hữu - Nguyễn Kim Thành

9404.29
1920-2002, Việt Nam » Hiện đại
251 bài thơ, 46 bài dịch, 730720 lượt xem, 157 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/03/2005 18:06

Viễn Phương - Phan Thanh Viễn

294.24
1928-2005, Việt Nam » Hiện đại
9 bài thơ, 34499 lượt xem, 5 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/05/2006 08:18

Trang trong tổng số 2 trang (12 tác giả)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại:

Tiêu chí phụ:

Yêu thích bởi: Mạnh Hùng 1994