Xếp theo:

Trang trong tổng số 6 trang (55 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6]

Viên Chiếu thiền sư - 圓照禪師

13.00
999-1091, Việt Nam »
2 bài thơ, 6276 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/08/2005 15:59

Viên Học thiền sư - 圓學禪師

1072-1136, Việt Nam »
1 bài thơ, 2287 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/06/2005 23:19

Viên Thông thiền sư - 圓通禪師 (Nguyễn Nguyên Ức, 阮元憶)

1080-1151, Việt Nam »
1 bài thơ, 3138 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 20/06/2008 11:15

Vũ Cao - 武高

?-?, Việt Nam »
1 bài thơ, 810 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 28/05/2020 21:52

Y Sơn thiền sư - 依山禪師

1121-1213, Việt Nam »
3 bài thơ, 2996 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/06/2008 09:10

Trang trong tổng số 6 trang (55 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6]
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: