Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam ()
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 29/05/2020 21:52 bởi Vanachi
Vũ Cao 武高 là một nghệ sĩ phường trò trong cung đình triều Lý Cao Tông (1176-1210). Chưa rõ thân thế, sự nghiệp như thế nào, nhưng qua một vài điều ghi chép ít ỏi trong Việt sử lược, cũng có thể thấy ông giỏi kể chuyện ngụ ngôn, biết châm biếm, phúng thích một cách khéo léo, và ít nhiều có một tấm lòng yêu nước thương dân.

 

Tuyển tập chung