Xếp theo:

Trang trong tổng số 6 trang (55 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối

Lê Thị Ỷ Lan - 黎氏倚蘭

?-1117, Việt Nam »
1 bài thơ, 3170 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 02/07/2008 19:59

Lê Văn Thịnh - 黎文盛

1050-1096, Việt Nam »
2 bài thơ, 1137 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 29/05/2020 16:56

Lý Anh Tông - 李英宗 (Lý Thiên Tộ, 李天祚)

1136-1175, Việt Nam »
1 bài thơ, 812 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 28/05/2020 16:02

Lý Cao Tông - 李高宗 (Lý Long Trát, 李龍札)

1173-1210, Việt Nam »
1 bài thơ, 755 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 28/05/2020 23:18

Lý Huệ Tông - 李惠宗 (Lý Hạo Sảm, 李皓旵, Huệ Quang thiền sư, 惠光禪師)

1194-1226, Việt Nam »
1 bài thơ, 853 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 28/05/2020 23:54

Lý Nhân Tông - 李仁宗 (Lý Càn Đức, 李乾德)

25.00
1066-1127, Việt Nam »
6 bài thơ, 4881 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 29/06/2008 10:46

Lý Thái Tổ - 李太祖 (Lý Công Uẩn)

84.12
974-1028, Việt Nam »
4 bài thơ, 12456 lượt xem, 3 người thích
Do Vanachi gửi ngày 27/05/2006 04:37

Lý Thái Tông - 李太宗 (Lý Phật Mã)

15.00
1000-1054, Việt Nam »
5 bài thơ, 6523 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 28/05/2006 04:12

Lý Thánh Tông - 李聖宗 (Lý Nhật Tôn, 李日尊)

1023-1072, Việt Nam »
2 bài thơ, 1285 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 29/05/2020 08:13

Lý Thừa Ân - 李承恩

?-?, Việt Nam »
1 bài thơ, 1370 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/06/2020 20:27

Trang trong tổng số 6 trang (55 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: