Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam ()
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 29/05/2020 23:18 bởi Vanachi
Lý Cao Tông 李高宗 (1173-1210) tên thật là Lý Long Trát 李龍札, là con thứ sáu của vua Lý Anh Tông (1138-1175) hoàng hậu họ Đỗ, sinh ngày 25 tháng Năm năm Quý Tị niên hiệu Chính Long Bảo Ứng thứ 11 (tức 6-7-1173), lên làm vua lúc mới 3 tuổi. Ông trị vì đất nước vào thời kỳ suy vong nhất của triều Lý, nhưng lại không có một tầm mắt sáng suốt quyết đoán, mà chỉ ngày đêm ăn chơi hưởng lạc, lại thêm thiếu hẳn một bộ máy quan lại vững mạnh, cho nên xã hội ngày càng đi nhanh tới sụp đổ. Một đôi khi, nhìn thấy nguy cơ đe doạ trước mắt, ông cũng có tỏ ý ân hận, xuống chiếu tự răn mình. Nhưng sau cái lúc nhất thời ấy, mọi việc đâu lại vào đó, nhà vua vẫn cứ lăn mình vào những cơn hành lạc, triều thần vẫn cứ triền miên trong những cuộc chém giết, xâu xé nội bộ. Ông mất ngày 28 tháng Mười năm Canh Ngọ niên hiệu Thiên Gia Bảo Hựu thứ 6 (tức ngày 17-11-1210). Tác phẩm hiện chỉ còn một bài chiếu hối lỗi.

 

Tuyển tập chung