Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam ()
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 02/06/2020 20:27 bởi Vanachi
Lý Thừa Ân 李承恩 (một số tài liệu ghi là Nguyễn Thừa Ân 阮承恩 vì đời Trần phải kiêng huý họ Lý) sống dưới hai triều Lý Nhân Tông (1072-1127) và Lý Thần Tông (1128-1137), năm sinh mất và quê quán đều chưa rõ. Ông làm đến chức triều thỉnh đại phu, đông thượng cáp môn hậu, thượng thư viên ngoại lang. Theo Việt sử lược, năm Nhâm Tí (1132), ông được cử đi sứ nhà Tống. Tác phẩm hiện còn Bảo Ninh Sùng Phúc tự bi.

 

Tuyển tập chung