Xếp theo:

Trang trong tổng số 121 trang (1203 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Bùi Thuỵ Đào Nguyên

14.00
1980-?, Việt Nam » Hiện đại
25 bài thơ, 5720 lượt xem, 3 người thích
Do Bùi Thuỵ Đào Nguyên gửi ngày 26/04/2007 03:11

Bùi Tuyết Nhung (Ninh Gia Hân, Vũ Thị Huệ)

32.33
?-?, Việt Nam » Hiện đại
6 bài thơ, 3229 lượt xem, 3 người thích
Do Người tình không chân dung gửi ngày 01/04/2007 05:10

Bùi Văn Dung

44.25
1941-?, Việt Nam » Hiện đại
1 bài thơ, 4207 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 18/09/2005 03:11

Bùi Văn Nguyên (Vân Trình, Hùng Nam Yến, Khuê Hoa nữ tử, Tú Gầy)

23.00
1918-2003, Việt Nam » Hiện đại
5 bài thơ, 45 bài dịch, 1581 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 09/10/2014 19:51

Bùi Việt Phong

1950-?, Việt Nam » Hiện đại
5 bài thơ, 950 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 09/12/2014 10:56

Bửu Kế - Nguyễn Phúc Bửu Kế (Tiêu Sử, Lương Nhân)

1913-1989, Việt Nam » Hiện đại
2 bài thơ, 1812 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 29/04/2010 23:50

Cao Quảng Văn

13.00
1947-?, Việt Nam » Hiện đại
96 bài thơ, 1 bài dịch, 4433 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/06/2005 01:08

Cao Thị Vạn Giả - Cao Thị Ngọc Ân

34.33
1941-?, Việt Nam » Hiện đại
5 bài thơ, 1983 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 16/03/2015 01:56

Cao Thoại Châu - Cao Đình Vưu

1939-?, Việt Nam » Hiện đại
4 bài thơ, 2499 lượt xem, 1 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 07/11/2014 06:55

Cao Tiêu - Hoàng Ngọc Tiêu

23.00
1929-2012, Việt Nam » Hiện đại
3 bài thơ, 1869 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 13/08/2015 23:58

Trang trong tổng số 121 trang (1203 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: