Xếp theo:

Trang trong tổng số 126 trang (1255 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Bùi Thanh Tuấn

15.00
1974-?, Việt Nam » Hiện đại
14 bài thơ, 7772 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 18/09/2005 03:40

Bùi Thế Mỹ

1904-1943, Việt Nam » Hiện đại
4 bài thơ, 975 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 09/04/2015 15:58

Bùi Thị Trọng Cơ

15.00
1933-?, Việt Nam » Hiện đại
10 bài thơ, 302 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 01/10/2019 21:01

Bùi Thuỵ Đào Nguyên

14.00
1980-?, Việt Nam » Hiện đại
25 bài thơ, 6026 lượt xem, 3 người thích
Do Bùi Thuỵ Đào Nguyên gửi ngày 26/04/2007 03:11

Bùi Tuyết Nhung (Ninh Gia Hân, Vũ Thị Huệ)

32.33
?-?, Việt Nam » Hiện đại
6 bài thơ, 3430 lượt xem, 3 người thích
Do Người tình không chân dung gửi ngày 01/04/2007 05:10

Bùi Văn Dung

44.25
1941-?, Việt Nam » Hiện đại
1 bài thơ, 4444 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 18/09/2005 03:11

Bùi Văn Nguyên (Vân Trình, Hùng Nam Yến, Khuê Hoa nữ tử, Tú Gầy)

23.00
1918-2003, Việt Nam » Hiện đại
5 bài thơ, 45 bài dịch, 1866 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 09/10/2014 19:51

Bùi Việt Phong

1950-?, Việt Nam » Hiện đại
5 bài thơ, 1087 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 09/12/2014 10:56

Bút Ngữ - Phan Đình Khương

?-?, Việt Nam » Hiện đại
1 bài thơ, 89 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 01/11/2020 11:19

Bửu Kế - Nguyễn Phúc Bửu Kế (Tiêu Sử, Lương Nhân)

1913-1989, Việt Nam » Hiện đại
2 bài thơ, 2022 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 29/04/2010 23:50

Trang trong tổng số 126 trang (1255 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: