Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
21 bài thơ
Tạo ngày 22/12/2023 23:43 bởi tôn tiền tử
Bùi Minh Huế sinh năm 1976, quê ở Phan Long, Tân Hội, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, là giáo Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội.