Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 24/09/2021 07:28 bởi hongha83
Bùi Mạnh Nhị (1955 -) là nhà giáo, nhà thơ, quê ở xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Ngoài viết giáo trình còn in thơ trên một số tạp chí ở trung ương và địa phương.