Mắt biếc này mắt biếc ơi
Em chạy trốn khỏi mùa thu tháng Tám
Nắng còn hồng tìm đôi gò má rám
Hoa sữa ngọt ngào tìm tóc cuộn bồng mây
Tháng Chín về mà em chẳng ở đây
Chẳng cùng ta cười thơ ngây góc phố
Chẳng xếp lá xây lâu đài hoài cổ
Chẳng chở mùa để đan tổ tình nhân
Em có về hồn ta tiếng chuông ngân
Em có về lòng ta màu gió mới
Ta mãi sẽ cùng bốn mùa ngóng đợi
Mắt biếc về, mắt vẫn biếc như xưa.