RH nhớ đâu đó có bài thơ khá hay:

Ở phương này mưa giăng nhiều lạnh lắm
Mùa đông này có lạnh lắm không anh
Em gối chiếc mơ màng trong đơn lẻ
Kéo chăn về đắp nửa... nửa không anh!!! chúc tác giả vui khoẻ hp!!!