cũng tay
cũng mắt
môi
và lưỡi

nghèo
không nuôi nổi
một nụ hôn

lại khép
câu thơ
trùm chăn
ngủ

nhờ
bông hồng
nở
lúc hừng đông...

30-11-2020