Trang trong tổng số 76 trang (756 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

trung30

Nghe giảng

Cao nhà rộng cửa mấy con xe
Của nả đâu ra lắm vậy hè?
Tí tẹo đồng lương vàng đếm đấu
Vô vàn đất cát, bạc đo bè
Đêm ngày sớm tối dân khoai sắn
Một chạp giêng hai cụ rượu chè
Miệng quan giao giảng trơn trôn trẻ
Mõ này nước lã rửa tai nghe
Gió thổi dừa rơi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

trung30 đã viết:[/lin]

Chịu đấm ăn xôi!
(Tặng bác PAH)

Gánh gồng với bạn về quê hết
Đèn đóm thay canh, trống điểm hồi
Thấy muỗi lượn lờ càng vắng vẻ
Nhớ nhà thổn thức chẳng ngoai nguôi
Phố phường chống chếnh, còn ai nữa?
Lương lậu tong teo, cạn túi rồi!
Có mỗi bác Hoà là khá giả
Tết này chịu đấm đến ăn xôi![/quote]

CÒN LẠI TÍ XÔI

Rượu thịt có đâu mà bảo hết,
Canh ba nghe trống giục liên hồi.
Ngoài sân, mai chán chường không nở,
Trong dạ, lòng ngao ngán chẳng nguôi.
Nối khố,  vài thằng không thở nữa,
Tri âm, mấy đứa đã toi rồi.
Hoà tui một bóng mừng xuân mới,
Bạn đến, mời nhau mấy hạt xôi..

phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

trung30 đã viết:[/lin]

Chịu đấm ăn xôi!
(Tặng bác PAH)

Gánh gồng với bạn về quê hết
Đèn đóm thay canh, trống điểm hồi
Thấy muỗi lượn lờ càng vắng vẻ
Nhớ nhà thổn thức chẳng ngoai nguôi
Phố phường chống chếnh, còn ai nữa?
Lương lậu tong teo, cạn túi rồi!
Có mỗi bác Hoà là khá giả
Tết này chịu đấm đến ăn xôi![/quote]

CÒN LẠI TÍ XÔI

Rượu thịt có đâu mà than hết,
Canh ba nghe trống giục liên hồi.
Ngoài sân, mai chán chường không nở,
Trong dạ, lòng ngao ngán chẳng nguôi.
Nối khố,  vài thằng không thở nữa,
Tri âm, mấy đứa đã toi rồi.
Hoà tui một bóng mừng xuân mới,
Bạn đến, mời nhau mấy hạt xôi..

phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Hằng

phamanhoa đã viết:
trung30 đã viết:[/lin]

Chịu đấm ăn xôi!
(Tặng bác PAH)

Gánh gồng với bạn về quê hết
Đèn đóm thay canh, trống điểm hồi
Thấy muỗi lượn lờ càng vắng vẻ
Nhớ nhà thổn thức chẳng ngoai nguôi
Phố phường chống chếnh, còn ai nữa?
Lương lậu tong teo, cạn túi rồi!
Có mỗi bác Hoà là khá giả
Tết này chịu đấm đến ăn xôi![/quote]

CÒN LẠI TÍ XÔI

Rượu thịt có đâu mà than hết,
Canh ba nghe trống giục liên hồi.
Ngoài sân, mai chán chường không nở,
Trong dạ, lòng ngao ngán chẳng nguôi.
Nối khố,  vài thằng không thở nữa,
Tri âm, mấy đứa đã toi rồi.
Hoà tui một bóng mừng xuân mới,
Bạn đến, mời nhau mấy hạt xôi..

phamanhoa[/quote]
 
BẠN ƠI
Quế Hằng
Ngày tháng buồn thiu đà muốn chết
Đợi xuân xuân mãi chẳng thèm hồi
Qua loa một chén cho lòng ấm
Quấy quá đôi vần để dạ nguôi
Kẻ mới mê man tìm dê núi
Người xưa mải miết đuổi chim trời
Bạn bè còn lại vài tia lửa
Liệu có đủ hâm nỗi rối bời
Giáp tết ất mùi năm 2015
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

.
NGƯỜI ƠI !

Quế hằng chán sống nên đòi chết,
Dạ trách xuân đi chẳng tái hồi.
Vạn chén hoàng hoa lòng chẳng thoả,
Ngàn ly cúc tửu dạ khôn nguôi.
Ngùi trông má phấn phai mây núi,
Xót thấy  môi thơm nhạt khói trời.
Quân tử ai người tay tế độ
Thuyền quyên thoát cảnh dạ đau ngùi.

phamanhoa,
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

Quế Hằng đã viết:
phamanhoa đã viết:
trung30 đã viết:[/lin]

Chịu đấm ăn xôi!
(Tặng bác PAH)

Gánh gồng với bạn về quê hết
Đèn đóm thay canh, trống điểm hồi
Thấy muỗi lượn lờ càng vắng vẻ
Nhớ nhà thổn thức chẳng ngoai nguôi
Phố phường chống chếnh, còn ai nữa?
Lương lậu tong teo, cạn túi rồi!
Có mỗi bác Hoà là khá giả
Tết này chịu đấm đến ăn xôi![/quote]

CÒN LẠI TÍ XÔI

Rượu thịt có đâu mà than hết,
Canh ba nghe trống giục liên hồi.
Ngoài sân, mai chán chường không nở,
Trong dạ, lòng ngao ngán chẳng nguôi.
Nối khố,  vài thằng không thở nữa,
Tri âm, mấy đứa đã toi rồi.
Hoà tui một bóng mừng xuân mới,
Bạn đến, mời nhau mấy hạt xôi..

phamanhoa[/quote]
 
BẠN ƠI
Quế Hằng
Ngày tháng buồn thiu đà muốn chết
Đợi xuân xuân mãi chẳng thèm hồi
Qua loa một chén cho lòng ấm
Quấy quá đôi vần để dạ nguôi
Kẻ mới mê man tìm dê núi
Người xưa mải miết đuổi chim trời
Bạn bè còn lại vài tia lửa
Liệu có đủ hâm nỗi rối bời.

phamanhoa
Giáp tết ất mùi năm 2015[/quote}
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trung30

Hy vọng

Chị Hằng trẻ lắm đừng đòi chết
Lòng vẫn đương xuân, sắc muốn hồi
Dẫu má hồng nhan nay đã nhạt
Mà người quân tử dạ đâu nguôi
Mây dù xám ngắt vài cơn bão
Nắng mãi vàng ươm một góc trời
Hy vọng có ngày tình đến hỏi
Cho nàng thơ, hết nỗi bời bời.
Gió thổi dừa rơi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

Hy vọng

Chị Hằng trẻ lắm đừng đòi chết
Lòng vẫn đương xuân, sắc muốn hồi
Dẫu má hồng nhan nay đã nhạt
Mà người quân tử dạ đâu nguôi
Mây dù xám ngắt vài cơn bão
Nắng mãi vàng ươm một góc trời
Hy vọng có ngày tình đến hỏi
Cho nàng thơ, hết nỗi bời bời.

Trung 30[/quote]

CẤP BÁO

Cô Hằng chán sống, hăm he chết,
Bởi thấy xuân đi chẳng tái hồi.
Nốc vạn ly bia lòng khó ấm,
Xơi ngàn tô phở dạ khôn nguôi.
Chiều trông má phấn phai mây núi,
Tối thấy môi son nhạt khói trời.
Đâu kẻ thương hương người tiếc ngoc,
Ra tay hàn gắn nỗi đau bời.

phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trung30

Buồn một mình

Xuân về vắng bạn lấy gì vui
Phố vẫn đông, sao dạ ngậm ngùi
Sớm đã nợ đòi câu chí choé
Đêm vừa điện cúp bóng lui cui
Vợ con bươn bải mưa rồi nắng
Chợ búa bon chen gánh với gùi
Tết đến mọi người đều hớn hở
Buồn này chắc chỉ một mình tui!
Gió thổi dừa rơi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

Buồn một mình

Xuân về vắng bạn lấy gì vui
Phố vẫn đông, sao dạ ngậm ngùi
Sớm đã nợ đòi câu chí choé
Đêm vừa điện cúp bóng lui cui
Vợ con bươn bải mưa rồi nắng
Chợ búa bon chen gánh với gùi
Tết đến mọi người đều hớn hở
Buồn này chắc chỉ một mình tui!
Trung 30

TẾT CỦA TUI!

Ừ nhỉ,seo mình cũng chẳng vui,
Đọc thơ,thăm bạn dạ bùi ngùi.
Tết về nợ réo nghe buồn thúi,
Xuân đến tiền teo thấy cút cui.
Sáng chạy bù đầu,chiều ráng lủi,
Trưa ăn ba miếng,tối còn gùi.
Năm cùng tháng tận sao mà rủi.
Không đón giao thừa chỉ có tui.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 76 trang (756 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] ... ›Trang sau »Trang cuối