Trang trong tổng số 76 trang (756 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [73] [74] [75] [76]

Ảnh đại diện

phamanhoa

trung30 đã viết:
Dạo này thấy bác PAH đổi chữ ký, em chả hiểu ra sao,
Nên có vài câu tự thán thế này:


Đồ lô...

Thừa manh giấy đỏ kiếm ông Đồ
Câu đối mang về, rặt chữ nho
Vợ bảo: Phen này treo trước cửa
Con rằng: Ngữ ấy vất trong kho
Thi thư chữ cũ ai dùng nữa
Rường cột thời nay, chuyện giả đò
Của quí mà sao lèo lộn quá
Tưởng là đồ thật, hoá đồ lô!
THUỐC LIỀU...

Uống nhằm mật gấu tự xưng Đồ,
Tập tễnh khề khà giọng hủ nho.
Phú lục ngàn câu đem bỏ xó,
Văn chương vạn quyển để lưu kho.
Vài ly: khoác lác lời khua mõ,
Mấy cốc: ba hoa tiếng gọi đò.
Mặt cứ bôi xanh rồi trét đỏ,
Ai người biết được xịn hay lô?

Đồ lô phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trung30

Nỗi niềm

Thảng thốt canh khuya bóng lặng tờ
Vén mành, nửa tỉnh nửa như mơ
Vầng trăng khuất núi, đèn leo lét
Ngõ trúc vắng người, lá xác xơ
Vò võ tình riêng ai thấu nỗi
Lạnh lùng gác trống, nhện se tơ
Sao chàng phụ thiếp mà đi mãi
Để gái hồng nhan... cái ấy trơ!
Gió thổi dừa rơi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trung30

Đồng chiều

Trâu đen liếm giọt nắng hồng
Trời xanh, cò trắng về trong tím chiều
Gió thổi dừa rơi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

trung30 đã viết:
Nỗi niềm

Thảng thốt canh khuya bóng lặng tờ
Vén mành, nửa tỉnh nửa như mơ
Vầng trăng khuất núi, đèn leo lét
Ngõ trúc vắng người, lá xác xơ
Vò võ tình riêng ai thấu nỗi
Lạnh lùng gác trống, nhện se tơ
Sao chàng phụ thiếp mà đi mãi
Để gái hồng nhan... cái ấy trơ!

BẼ BÀNG


Quen nhau từ thuở học i tờ
Đã mấy xuân hồng lén dệt mơ,
Lúc lá vừa non, màu chớm biếc,
Khi hoa mới nở, cánh chưa xơ.
Lòng mong sẽ thắm duyên loan phượng,
Dạ ước rồi xanh nghĩa tóc tơ.
Đâu biết sông đời bao nhánh rẻ,
Thuyền đi biền biệt, bến mòn trơ.

phamanhoa

Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trung30

Hà Nội mùa này... ngập

Đào, đắp đường đâu đã đỡ đần
Cưa cùn, cây cũng cắt cành cân
Cần câu cạnh cửa còn câu cá
Chú chó chợ chiều chịu chúi chân
Mê mẩn mây mưa mèo mỏi mệt
Chán chường chiếu chõng chuột chuyên chuân
Ngậm ngùi nghe ngóng ngày ngơ ngẩn
Xáo xác xuồng xa, xót xứ xuân!
Gió thổi dừa rơi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trung30

Bến quê

Một tiếng gà trưa lạc mé đồng
Sáo diều lơi lả giữa trời trong
Gió lay cánh phượng, con đường đỏ
Nắng vắt triền đê, dải lụa hồng
Xao xác cò bay về dưới bãi
Tròng trành sóng nổi vỡ trên sông
Buồm nâu tách bến, dần trôi mãi
Hỏi kẻ xa nhà có nhớ không?
Gió thổi dừa rơi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 76 trang (756 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [73] [74] [75] [76]