Trang trong tổng số 98 trang (973 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phan Hoàng Mạnh

        ĐỀ HỮU NHÂN THƯ ỐC
                       Cao Bá Quát

Y thực công danh thuỳ phục nhàn
Xuất môn tiện tác vạn trùng san.
U cư hảo sự quân tri phủ
Hiểu bả trà âu nhất tiếu khan

Dịch sang tiếng Việt

        VIẾT Ở PHÒNG VĂN NHÀ BẠN

I- Công danh cơm áo có ai nhàn?
       Ra ngõ gặp ngàn núi chắn ngang.
       Ơi bạn, có gì hơn ở ẩn,
       Trà mai, sách đọc, cười nhân gian.
II-      Nợ đời: cơm áo, công danh!
       Ra đường vấp vạn núi thành chắn ngang,
            Sao bằng sống ẩn quê làng,
       Nụ cười, trà sáng, đọc trang sách đời.   

Phan Hoàng Mạnh
Dịch sang tiếng Pháp

                 POÈME ÉCRIT
       DANS LA SALLE D’ETUDE DE L’AMI

I  Personne n’est libre dans les entraves de la vie
                  matérielle et de la course aux honneurs,
  La porte franchie, on se heurte aux montagnes de
                                              difficultés.    
  Cher ami, rien n’est meilleur qu’une vie retirée
  Avec une tasse de thé matinale et des livres pour rire du
                                                    monde.

II- Des entraves de la vie, personne n’est libérée,
   Dès qu’on franchit le seuil, c’est plein de difficultés.
   Rien n’est meilleur, mon cher, qu’une vie retirée.
   Un livre, un sourire et une tasse de thé.   
                                                                                                                        
                                     Phan Hoàng Mạnh


       BỒN  TỐ  DẠ  BẠC
                    Cao Bá Quát

Đả thuỷ lũ kinh sa ẩn hiện
Chiêm sơn phạ thất lộ tung hoành.
Hoãn xuy liệu đắc nam phong ý
Tử tế giao nhân mạn mạn hành.


Dịch sang tiếng Việt

       ĐÊM  ĐẬU  THUYỀN   Ở  BỒN  TỐ

     I- Đi thuyền, sợ thấy cồn ẩn hiện,
        Ngắm núi, lo đường lạc dọc ngang,
        Hiểu được ý làn nam thổi nhẹ,
        Chậm chân, cẩn thận bước trên đường.
    II-      Đi thuyền sợ mắc bãi cồn,
        Ngắm non sợ lạc đường dồn dọc ngang.
             Hiểu lời ngọn gió nhẹ nhàng,
        Khuyên ai cẩn thận, vội vàng chẳng nên.Dịch sang tiếng Pháp

     AMARRER LA BARQUE À BỒN TỐ LA NUIT

I   Voguant sur l’eau, on a crainte des javeaux imprévus de
                                                     sable
   Contemplant les monts, on a peur des labyrinthes des
                                                  sentiers.
   Comprenant l’intention de la légère brise du midi,
   On sera plus précautionneux et chemine lentement sur les
                                                    chemins.
                                                                         II   Sur l’eau, on a crainte des javeaux imprévus,
    Sur les monts, on a peur des labyrinthes inconnus.
    Si l’on comprend le sens de la brise légère,
    On sera plus attentif et ne se hâte guère.
                                                                                                                                                          Phan Hoàng Mạnh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phan Hoàng Mạnh

  KÝ TIỄN HOAN LẠC NGUYỄN XUÂN TRAI
                        PHÓ LỴ (Kỳ nhất)

Bắc khứ Hoành Sơn quy lộ phân
Kinh vân dao tiếp cố hương vân.
Biệt lai bất trước Tô giang mộng
Do hướng Hoành Sơn vọng sứ quân.


Dịch sang tiếng Việt
TIỄN BẠN HOAN LẠC NGUYỄN XUÂN TRAI
       ĐI NHẬM CHỨC (Bài 1)

I- Phía bắc Hoành Sơn đường rẻ lối
  Mây quê tiếp với mây kinh thành.
  Xa nhau, chẳng mộng về Tô Lịch
  Hướng phía Hoành Sơn vọng nhớ anh.

            II-     Bắc Hoành Sơn, đường rẻ chia,
               Mây kinh thành nối mây quê hương nhà.
                     Chẳng mơ Tô Lịch sông xưa,
               Nhớ về bạn cũ khuất mờ Hoành Sơn.


Dịch sang tiếng Pháp:
      ADIEU AVEC HOAN LẠC NGUYỄN XUÂN TRAI  PARTANT
             POUR SON NOUVEAU POSTE

I  Au nord de Hoành Son, le chemin se divise.
  Les nuages de la capitale se mêlent à ceux du village                                                                              
  Depuis lors, on ne rêve plus au fleuve Tô Lịch
  Et ne pense qu’au vieil ami dans la direction de                                                                                                      H                                              Hoành Son.
II  Version rimée
  Le chemin se divise au nord de la Chaîne Transversale.
         Les nuages de la capitale
  Se mêlent à ceux de la contrée natale.
  Au fleuve To Lich, on ne rêve plus depuis lors,
         Et ne pense  qu’à l’image amicale
         Dans la direction du Nord.
                                                 
                                         Phan Hoàng Mạnh        KÝ  TIỄN  PHÓ  LỴ
                          (Kỳ nhị)

Bồi phong tiệm dục đáo thanh minh
Tảo tín xương thân dĩ đức minh.
Kiến thuyết thử bang phú danh tích
Trữ khan quy khiếp thị đồ kinh.

Dịch sang tiếng Việt
          GỬI TIỄN NGƯỜI ĐI NHẬM CHỨC
                       (bài 2)
         I   Nhờ gió đưa anh đến cõi xanh
             Tin anh đạo đức vững thanh danh.
             Nghe đồn chốn ấy nhiều danh tích,
             Chờ đón tráp đầy sách với tranh.
          II     Gió đưa bay tới trời xanh
             Tin anh đạo đức thanh danh vững vàng.
                 Chốn này danh tích đồn vang,
             Chờ xem tráp có tranh vàng sách hay.

Dịch sang tiếng Pháp
           A L’AMI PARTANT POUR SON
                NOUVEAU POSTE

I  Avec le vent aidant, vous vous envolez vers le ciel bleu                                                                      
   On a foi en votre vertu qui fait votre grand renom.
   De cette contrée réputée de célèbres oblets de valeur,
   Quels beaux livres et tableaux pourrait-on attendre
                     à admirer dans votre malle au retour?
IIVersion rimée
   Avec le vent aidant, vous plannez dans les cieux.
   Limpide de vertu ayant un grand reflet,
   De ce pays réputé de célèbres objets
   On attend de beaux livres et tableaux merveilleux.
                          Phan HoàngMạnh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

行 軍 詞 (其五)
高 伯 适
兩 間 征 戰 未 論 功
半 倚 牛 皮 半 掛 弓
谿 草 山 茆 三 月 雨
儂 家 遙 在 海 雲 東
           
Phiên âm :

HÀNH QUÂN TỪ (KÌ NGŨ)
CAO BÁ QUÁT
Lưỡng gian chinh chiến vị luân công
Bán ỷ ngưu bì bán quải cung
Khê thảo sơn mao tam nguyệt vũ
Nông gia dao tại Hải Vân đông
            
Dịch nghĩa :

BÀI TỪ HÀNH QUÂN (Bài V)
CAO BÁ QUÁT
Giữa hai đợt chiến trận chưa bình công
Một nửa khoác da trâu, một nửa gác cung (*)
Cỏ khe, lau núi dầm dề mưa tháng ba
Nhà còn ở xa tận phía đông Hải Vân
-----------------
(*) Ý là bãi bỏ chinh chiến. (Thực ra mới là tạm ngừng sau trận đánh)

BÀI TỪ HÀNH QUÂN (V)
CAO BÁ QUÁT
Sau trận đánh, chửa bình công
Nửa mang áo giáp, nửa cung treo rồi
Dầm dề khe, núi mưa rơi
Hải Vân đông ấy, chính nơi quê nhà.

Giữa hai trận đánh, chửa bình công
Áo giáp nửa mang, nửa gác cung
Khe, núi tháng ba mưa chẳng dứt
Nhà còn xa lắm, Hải Vân đông!

MOUVEMENT DES TROUPES (V)
CAO BA QUAT
On ne dispute pas encor de mérites entre deux combats
La moitié du garnison porte des cuirasses,
l’autre pend les arcs
Au troisième mois il pleut sans cesse
sur monts et ravins
On pense toujours à sa demeure
à l’est de Hai Van, si loin

ПОХОДНАЯ ПЕСНЯ (V)
КАО БА КУАТ
Меж двумя боями пока не отценивают подвиги
Половина гарнизона носит латы, другая весит луки
В третьем месяце дожь идёт на горы и овраги непрерывно
Думают о своих домах направо от Хайвана, далело.

NGUYỄN CHÂN dịch 26.02.2014
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

行軍詞(其六)
高 伯 适
說 禮 敦 詩 晉 兩 卿
風 流 並 帶 麗 人 行
軍 中 新 製 鐃 歌 曲
夜 月 霜 高 細 柳 營
       
Phiên âm :

HÀNH QUÂN TỪ (KÌ LỤC)
CAO BÁ QUÁT
Thuyết lễ đôn thi Tấn lưỡng khanh
Phong lưu tịnh đới lệ nhân hành
Quân trung tân chế nao ca khúc
Dạ nguyệt sương cao Tế Liễu doanh
               
Dịch nghĩa

BÀI TỪ HÀNH QUÂN (Bài VI)
Thuyết giáo về lễ, gắng sức về thơ
là hai khanh sĩ đời Tấn (*)
Phong lưu đều có mang người đẹp đó theo
Trong quân chế ra những khúc ca nhạc mới
Đêm trăng sương từ trên cao phủ xuống
doanh Tế Liễu
--------------------
(*) Phỏng đoán một trong đó là Nguyễn Tịch.đọc nhiều sách hiểu nhiều về Lão Trang, hát hay,đàn giỏi, thích rượu. Nghe tin đầu bếp Bộ Binh ủ rượu ngon nên xin làm Hiệu Úy Bộ Binh.

BÀI TỪ HÀNH QUÂN (VI)
CAO BÁ QUÁT
Hai quan đời Tấn khi xưa
Mang theo người đẹp làm thơ, giảng bài
Trong quân sáng tác, trăng phơi
Trên doanh Tế Liễu sương rơi mịt mờ.

Làm thơ, thuyết giáo đời nhà Tấn
Người đẹp hai quan vẫn rước theo
Sáng tác trong quân ca khúc mới
Trên doanh Tế Liễu nguyệt, sương treo.

MOUVEMENT DES TROUPES (VI)
CAO BA QUAT
Deux dignitaires de la dynastie des Tan
Prêchent des convenances et composent
des nouvelles chansons
Accompagnés des belles dans le garnison
Sous le clair de lune et la brume sur Te Lieu, le camp.

ПАХОДНАЯ ПЕСНЯ (VI)
КАО БА КУАТ
Два санновника династии Тана
Проповедуют приемлемости и сложат стихи
Сопровождаясь красавицами, творят новые песни
Под луне, в тумане над гарнизоном Те Льеу.

NGUYỄN CHÂN 27.02.2014
(Adaptation-Адаптация)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongvan28

   Ở nhà trọ thành Tiên (1)

Leo lét đèn tàn mơ đất khách
Trăm năm tâm sự ngỏ cùng ai?
Trời già chẳng giúp ta phương tiện
Mù mịt, mênh mang một khoảng trời.

Traduit en français:

               A l' auberge de la cité Tiên.

Devant la lampe solitaire tremblottante, sur une contrée
                             étrangère, le rêve se fane.
Les sentiments intimes ne peuvent être exprimées                                                                      
Le vieux ciel jamais ne m' accorde un seul moyen
Sous un firmament immence  si vague, si sombre.

  Ở nhà trọ thành Tiên (2)

Buồn vui, tan hợp ngỏ cùng ai?
Thân gió bụi đường, vạn dặm dài
Năm tới ở đâu, chưa  đoán biết
Tấm lòng băng tuyết, bóng gương soi.

Traduit en français:

                      A l' auberge de la cité Tiên

Joies et  peines, rencontres et adieux, à qui peut-on les confier?
Un sort poussiéreux s' achemine sur un long trajet.
Sur l' année prochaine, on n'a  pu rien savoir
Seule une âme pure se reflète dans le miroir.

                                   Traduit par Hồng Vân
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phan Hoàng Mạnh

 EM  VỚI  ANH
                                         Nguyễn Bính

        Lòng em như quán bán hàng
Dừng chân cho khách qua đường mà thôi
       Lòng anh như mảng bè trôi
Chỉ về một bến, chỉ xuôi một dòng.
                         Lòng anh như biển sóng cồn
                  Chứa muôn con nước nghìn con sông dài.         
                        Lòng em như chiếc lá khoai
                 Đổ bao nhiêu nước ra ngoài bấy nhiêu.
      Lòng anh như hoa hướng dương
Trăm nghìn đổ lại một phương mặt trời
     Lòng em như cái con thoi
Thay bao nhiêu suốt mà thoi vẫn lành.

PHAN HOÀNG MẠNH dịch sang tiếng Pháp:
                  TOI  ET  MOI

Ton âme est comme une boutique
Ou s'arretent sans distinction tous les passnts,
Mon âme est comme un radeau flottant sur un seul courant
Qui n’accoste jamais qu’à un ambarcadère unique.

Mon âme est comme une mer houleuse
Qui reçoit mille eaux de mille longs fleuves,
Ton âme est comme une feuille de taro
Sur où toute l’eau versée s’écoule aussitôt.

Mon âme est comme une fleur de tournesol
Qui toujours se tourne vers la direction du soleil,
Ton âme est comme une navette
Qui reste toujours intacte malgré tant de changements de canettes.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phan Hoàng Mạnh

PHAN HOÀNG MẠNH chuyển sang tiếng Pháp

           THUYỀN   ĐI
                         Huy Cận

      Trăng lên trong lúc đương chiều,
Gió về trong lúc ngọn triều mới lên.
     Thuyền đi sông nước ưu phiền
Buồm treo ráng đỏ dong miền viễn khơi

     Sang đêm thuyền đã xa vời
Người ra cửa biển nghe hơi lạnh buồn.
    Canh khuya tạnh vắng bên cồn
Trăng phơi đầu bãi, nước dồn mênh mang(*)

     Thuyền người đi một tuần trăng,
Sầu ta theo nước tràng giang lửng lờ.
     Tiễn đưa dôi nuối đợi chờ,
Trông nhau bửa ấy bây giờ nhớ nhau.

*Nhớ đêm trăng Cửa Lở (Tam Kỳ-Quảng Nam), tháng 6-1948


              LA  BARQUE  S’EN   VA

        La lune s’élève  juste à la tombée de la nuit.
Le vent revient au début de la marée montante.
La barque part, le fleuve reste avec ses ennuis,
La voile s’en va au large, gonflée dans le halo rougeoyant.

Passe la nuit. La barque est déjà bien éloignée.
L’homme  à l’embouchure ressent toute la froidure
                                        mélancolique.         
La nuit large et paisible s’étend sur les dunes dếsertes,
La lune s’étale sur les grèves isolêes
Et l’eau afflue dans son immensité.(*)

Ta barque est partie depuis bientôt un mois.
Ma tristesse suit le cours du grand fleuve nonchalant.
À l’adieu, on se sont échangé la promesse de se revoir,
Se quitter ce jour-là, comme on se manquent maintenant!
                                                             
*  * Remémoration de la nuit de Juin 1948  inondée  de lune
             sur la plage  Cửa Lở-Quảng Nam
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phan Hoàng Mạnh

                       BUỒN  THU
                                   Hàn Mặc Tử

Ấp úng không ra được nửa lời
Tình thu bi thiết lám thu ơi!
Vội vàng cánh nhạn bay đi trớt
Hiu hắt hơi may thoảng lại rồi.
Nằm gắng đã không thành mộng được
Ngâm tràn cho đỡ chút buồn thôi.
Ngàn trùng bóng liễu trông xanh ngắt
Cảnh sắp về đông mắt lệ vơi.

            TRISTESSE D’AUTOMNE

Bredouillant, on n’a pu lâcher aucune parole.
Ô Automne, que mon amour passionné por toi est si
                                                                               triste!
Bien en hâte, l’hyrondelle s’en est lestement envolée,
Très doucement, le souffle de vent roux est déjà revenu,
Prolonger à rester couché n’aidant nullement à rêver,
On déclame les vers sans façon pour quelque peu
                                                    alléger sa mélancolie.
Les saules sur mille verstes apparaissent fraîchement
                                                                             verts,
Devant le temps qui va passer à l’hiver, les yeux restent
                                                        de larmes désemplis.                  ĐÊM  KHÔNG  NGỦ
                                         Hàn Mặc Tử

Non sông bốn mặt ngủ mơ màng
Thức chỉ mình ta dạ chẳng an.
Bóng nguyệt leo song sờ sẫm gối,
Gió thu lọt cửa cọ mài chăn.
Khóc giùm thân thế hoa rơi lệ,
Buồn giúp công danh dế dạo đàn.
Trỗi dậy nôm na vài điệu cũ
Năm canh tâm sự vẫn chưa tàn.

          NUIT SANS SOMMEIL

De tous côtés, la nature en rêve s’endort.
Seul moi ne puis dormir, le coeur tout remué.
Le clair de lune traverse les barreaux et palpe l’oreiller,
Le vent d’automne s’infiltre à travers la porte et frotte
                                                                  la couverture.
Aidant à pleurer son propre sort, les fleurs sont en larmes
Ayant compassion pour sa vie sans gloire, les grillons
                                                       jouent leurs mélodies.
Se relevant sur son séant, on récrit quelques anciens
                                                                             refrains,
Durant les cinq veilles, les troublements intimes ne se
                                                                    dissipent pas.
                MÙA  XUÂN  CHÍN
                                   Hàn Mặc Tử


Trong làn nắng ửng khói mơ tan
Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng.
Sột soạt gió trêu tà áo biếc
Trên giàn thiên lý bóng xuân sang.

Sóng cỏ xanh tươi rợn tói trời
Bao cô thôn nữ hát trên đồi.
-Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi!

Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi,
Hổn hển như lời của nước mây,
Thầm thĩ với ai ngồi dướí trúc,
Nghe ra ý vị và thơ ngây.

Khách xa gặp lúc mùa xuân chin
Lòng trí bâng khuâng sực nhớ làng
-Chị ấy năm nay còn gánh thóc
Dọc bờ sông trắng nắng chang chang?                    UN  PRINTEMPS  MUR


Dans la lumière du soleil levant, la brume de rêve se dissipe,
Sur quelques toits de chaume, dansent des pointillements
                                                                                dorés.
Le vent de son frou-frou taquine les pans de robe verte,
Sur la treille de liserons(?), le printemps arrive.

Les vagues d’.herbes fraîches ondulent jusqu’à l’horizon
Sur la colline, chante un groupe de paysannes.
- Demain, dans cette communauté de jeunes filles,
Il y aura quelqu’une qui suivra son époux, abandonnant
                                                                               le jeu.

Les chants planent tout haut sur le versant de la montagne,
Halètent comme les paroles des eaux et des nues,
Et chuchottent avec ceux qui s’assoient sous les bambous,
Apportant  un sens charmant et ingénu.

L’étranger qui vient au temps du mûr printemps
A l’âme vaguement remplie de la nostalgie du village.
- La belle d’antan, continue-t-elle à transporter du paddy
Le long de la berge blanche surchauffée sous le soleil
                                                                              ardent?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phan Hoàng Mạnh

THƠ  VUA  THÀNH  THÁI

Vua Thành Thái, tên là Nguyễn Phúc Bửu Lân (1879-1956). Lên ngôi năm 1889. Năm 1807, bị Pháp truất ngôi, đưa an trí ở Vũng Tàu, sau đó đày sang đảo Réunion. Năm 1947, được cho về nước, sống biệt lập ở Sài Gòn và mất năm 1956.           
Bài thơ này, vua làm năm 1902, lúc ra Hà Nội dự lẽ khánh thành cầu Doumer.


Võ võ văn văn ỷ cẩm bào
Trẫm vi thiên tử độc gian lao.
Tam bôi hoàng tửu – quần lê huyết,
Nhất trản thanh trà – bách tính cao.
Thiên lệ lạc thời – dân lệ lạc,
Ca thanh cao xứ - khốc thanh cao.
Can qua thử hội hưu đàm luận,
Lân tuất thương minh phó nhĩ tào..

Dịch nghĩa

Các quan văn vỏ mặc áo bào gấm
Riêng ta là thiên tử chị gian khổ một mình.
Ba cốc rượu vua là máu của nhân dân,
Một chén trà thanh là cao của bách tính.
Mưa trên tròi xuống là nước mắt của dân
Tiếng hát càng cao, tiếng khóc càng lớn.
Khoan bàn chuyện vì đâu ra tình cảnh này,
Biết có ai gần gũi để gửi nỗi lòng!


Dịch sang tiếng Việt

    MÔT BÀI THƠ CỦA VUA THÀNH IHAI

Quan hầu văn võ áo xênh xang,
Thiên tử riêng ta ngậm hận tràn.
Ba chén rượu vua – dân máu đỏ,
Một chung trà ngự - cốt dân tàn.
Mưa trời tuôn xuống – Dân tuôn lệ,
Khúc hát ngân cao – tiếng khóc vang.
Chưa tính vì đâu non nước luỵ,
Biết gửi cùng ai nỗi uất hờn!


Dịch sang tiếng Pháp

     UN POÈME DU ROI THÀNH THÁI

Les mandarins civils et militaries sont bien beaux dans leurs
                                        costumes de brocart,
Seul moi, l’empereur, reste solitairement peiné.
Trois coupes de vin royal – c’est du sang de la masse.
Une tasse de thé de la Cour – c’est la gelatine concentrée
                                        des corps du peuple.
La pluie du ciel, ce sont les larmes de la population,
Les beaux chants dans le palais, ce sont de grands pleurs et
                                                      cris!
Ne discutons pas encore sur la raison de l’état actuel du
                                                      pays.
A qui donc pourrais-je confier mes profonds tourments?

                         PHAN HOANG MANH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongvan28

    Xuân cảnh
                Trần Nhân Tông

Phiên âm:

Dương liễu hoa thâm điểu ngữ trì
Họa đường thiên ảnh mộ vân phi
Khách lai bất vấn vô nan sự
Cộng ỷ lan can khán thúy vi.

           Cảnh xuân

Trong bụi dương liễu hoa dày, chim thong thả hót,
Trên bóng thềm nhà kẻ vẽ đẹp, mây chiều bay qua.
Khách đến không hỏi về việc trong cõi người,
Chỉ cùng nhau dựa lan can ngắm núi non xa thẳm.

Dịch thơ:

            Cảnh xuân
                  Thơ TRẦN NHÂN TÔNG

Bài 1:

Trong rặng liễu dày hoa, chim thỏ thẻ.
Áng mây chiều bảng lảng bóng in thềm.
Khách đến chơi không bàn chi thế sự,
Ngắm cảnh trời xanh, cùng tựa lan can.

Bài 2:

Rặng liễu dày hoa
Tiếng chim thỏ thẻ
Mây chiều trôi nhẹ
In bóng trên thềm
Khách đến chơi thăm
Không bàn thế sự
Lan can cùng tựa
Ngắm cảnh trời xanh.

Traduit en français:

                   Panorama printanier
Dans les saules pleins de fleurs, les oiseaux gazouillent.
L' ombre des nuages du soir passe, se dessine si beau sur                                 
                                                                       le perron.
Les visiteurs venus, on ne discute pas des affaires
                                                                   humaines.
S' appuyant à la balustrade, on contemple le panorama
                                                              bleu d' alentour.

                                                        Le 2/4/2005
                                               Traduit par Hồng Vân
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 98 trang (973 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] ... ›Trang sau »Trang cuối