Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/12/2018 10:16, số lượt xem: 99

Ấu thơ, sơ thoáng, chẳng lo rèn
Xấu tốt,... lâu dần, thành thói quen
Cá tính, sửa ngay, đâu dễ đỏ
Trò đời, ngấm mãi, chắc thành đen
Cây xanh, cần gắng công trừ cỏ
Nước đục, phải chăm việc đánh phèn
Muốn có con ngoan, tài đức tốt
Yêu thương, dạy bảo, nhớ đan xen