Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/08/2017 15:33, số lượt xem: 160

Có vay, có trả, chẳng thôi đâu
Lừa lọc, tham lam,...khó rút cầu
Xảo trá, nghiệp tai truyền mãi mãi
Thiện lương, phúc báo để dài lâu
Nhớp nhơ nguồn chột phường điên đảo
Huỷ hoại mầm xanh lũ đoạt màu
Quả báo, luật đời không thả lỏng
Vay mà chẳng trả, hoạ thâm sâu