Mẹ hát, con khen! Nọ phải bàn
Thực hư, hay dở,... có chi than
Tình yêu đưa lối, nên mù quáng
Cuồng vọng dẫn đường, mới dối gian
Thương cấp nói sao thì cứ quyết
Dân đen nghe vậy, dám đâu bàn
Cái trò dân chủ là như thế
Kẻ hứng, người tung,... cứ rộn ràng