Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/01/2017 09:09, số lượt xem: 189

Năm tới, cúc cu, chúc tuổi gà
Vẫn đầy phong độ bảy mươi ba
Giao lưu thơ phú, tâm còn trẻ
Vận động thể thao, sức chửa già
Con cháu trưởng thành, luôn khích lệ
Bạn bè hữu hảo, vẫn giao hoà
Tâm an, mệnh vững, trời ban phúc
Mái ấm yên bình, ta với ta