Đam mê, chóng chán, muốn đi xa
Tuổi ngọ yêu thương sớm nhạt nhoà
Nóng nảy, bốc đồng, ham đổi mới
Tự tin, hào phóng, thích chan hoà
Hiếu kỳ, lanh lợi, không kiên nhẫn
Bột phát, đa tài, chẳng dễ qua
Dũng cảm, trung thành, luôn mạnh mẽ
Vó câu rong ruổi, đạp phong ba