Tuổi Dần bản lĩnh, đáng nên khen
Kiêu hãnh, tự tin, chí lực bền
Quyết đoán, phô tài khi lãnh đạo
Cứng đầu, bướng bỉnh lúc nhân viên
Người tình: nồng nhiệt, ưa sai khiến
Phụ mẫu: ân sâu, tỏ cửa quyền
Hào phóng, thẳng ngay, giàu cảm xúc
Đa nghi, chóng chán, mới không yên