Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/10/2016 06:58, số lượt xem: 3582

Tuổi Dần bản lĩnh, đáng nên khen
Kiêu hãnh, tự tin, chí lực bền
Quyết đoán, phô tài khi lãnh đạo
Cứng đầu, bướng bỉnh lúc nhân viên
Người tình: nồng nhiệt, ưa sai khiến
Phụ mẫu: ân sâu, tỏ cửa quyền
Hào phóng, thẳng ngay, giàu cảm xúc
Đa nghi, chóng chán, mới không yên