Cảm tạ, tri ân bác đến nhà
Ruộng vườn không có, chợ không qua
Sơn hào, hải vị không tìm thấy
Cà muối, rau dưa thiếu đậm đà
Tiếp đón, chào mời không được khéo
Giao lưu, trò chuyện chỉ nôm na
Tấm lòng chân thật! Mong thông cảm
Mãi mãi thân tình – Ta với ta