Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/12/2019 14:41, số lượt xem: 262

Tuổi người tám chục, răng chưa sao
Tuổi tớ bẩy tư, lợi đã chào
Sứt mẻ, mấy răng đòi dưỡng lão
Lô nhô, hàm lợi cứ lao nhao
Khi ăn, mềm cứng,... cho trôi tuột
Lúc nuốt, nhỏ to... để nháo nhào
Không biết: chín lăm, răng được mấy
Hai hàm trệu trạo sẽ ra sao