Kẻng tù đánh thức cả lương tri
Tìm lẽ công bằng, định hướng đi
Giáo dưỡng thiện tâm người dai dột
Tiễu trừ ác ý kẻ ngu si
Lỡ lầm mấy bận, nay quên bỏ
Dại dột đôi lần, mãi nhớ ghi
Đừng để án oan, hay lọt lưới
Giữ gìn pháp luật vẹn ân, uy