Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/06/2020 10:40, số lượt xem: 127

Tâm tồi, trí đoản, được bằng ai
Trách nhiệm, lo toan, chẳng đủ tài
Chức bố: múa may, nhiều khiếm khuyết
Vai chồng: phô diễn, lắm oan sai
Công danh, sự nghiệp,... sao mà chán
Tín nghĩa, ân uy,... chỉ những hài
Kém cỏi, chây lười, vô tích sự
Mình làm, mình chịu! Trách chi ai