Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/09/2016 10:13, số lượt xem: 397

“Ức Trai tâm thượng quang khuê tảo”(1)
Án Lệ Chi Viên nước mắt nhoà
Trách kẻ quyền thần gây sóng gió(2)
Thương người trung hậu chịu phong ba
Lòng ngay thờ chúa, lưu công đức
Dạ thẳng căm gian, ghét ác tà
Nhân nghĩa chói ngời gương ái quốc
Muôn đời thương tiếc bậc tài hoa

(1)- Lời vua Lê Thánh Tôn (1460 - 1469)
(2)- Nguyễn Thị Anh (Vợ thứ 4 của vua Lê Thái Tôn) vốn có tư thù với Nguyễn Trãi; nên khi ngồi sau rèm trông nom việc nước giúp con là Bang Cơ mới 2 tuổi lên nối ngôi, đã nhân dịp vua Lê Thái Tôn đột tử, vu cho Nguyễn Trãi chủ mưu, cùng vợ là Nguyễn Thị Lộ đầu độc nhà vua để định tội “Chu di tam tộc”