Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/06/2016 17:45, số lượt xem: 300

Thi đàn cao tuổi – Một sân chơi
Thế sự, nhân tâm với lẽ đời
Trao đổi chân thành nâng hiểu biết;
Tâm tình cởi mở bớt chơi vơi.
Cây cao quần tụ nên rừng lớn;
Bóng cả xum xuê mát đất trời.
Non nước yên bình thêm thịnh vượng;
Tuổi già thanh thản, sống vui tươi.