Có những nỗi buồn khó nói ra;
Thương con gái lớn ngóng xe hoa:
Ông Tơ bận việc, quên tình trẻ;
Bà Nguyệt đi đâu, để lỡ già?
Tủi phận, rối bời tâm trí mẹ;
Hận đời, bức bối tấm lòng cha.
Chỉ mong con cháu thêm may mắn;
Túng thiếu, gian truân chưa xót xa!