Tám câu, bẩy chữ giãi tâm can
Vạn sự, nhân tình, khắp thế gian
Hoa lá, bướm ong,... xây cõi mộng
Trăng sao, sông núi,... dựng thi đàn
Phun châu, nhả ngọc - Lời cô đọng
Dệt gấm, thêu điều - Ý chứa chan
Thơ cổ uyên thâm, dòng bác học
Trời xanh lồng lộng, tứ thơ tràn