Đã chi quà cáp, lại tầu xe
Thăm bạn đang khi việc bộn bề
Chẳng ngại đường trường, mưa sáng sớm
Không lo sức yếu, nắng trưa hè
Đồng môn, nhiều nỗi mong chia sẻ
Bạn cũ, bao điều muốn nhắn nhe
Gặp lại nhau đây! Lòng rộn rã
Nghĩa tình chan chứa, rượu đầy be