Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/12/2017 08:40, số lượt xem: 205

Chẳng chờ, chẳng đợi,... vốn từ lâu
Đã tắt lửa lòng, ai biết đâu
Một chú góp phần, lưu nghĩa cả
Đôi lời khích lệ, giữ ân sâu
Biết người, biết mẹo, không vương hận
Hiểu bạn, hiểu mình, chẳng khiến sầu
Thành bại đã từng, buông tiếc nuối
Chỉ như gió cuốn lúc qua cầu