Phúc Lộc - Chùa thiêng - ở chốn này
Đại Bi - Bảo tháp chọc trời mây
Trụ Trời: Vững nước, thêm hưng lộc
Tháp bút: An dân, khỏi đoạ đầy
Cứu khổ, trừ tai,... Mong tại đó
Bình an, viên mãn,... Cũng từ đây
Một lòng hướng Phật, tâm thanh thản
Thần chú Đai Bi - Phúc lộc đầy

Tháp Đại Bi thuộc Chùa Phúc Lộc, thôn Hưng Lộc, xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định