Thân cao, đầu bạc, dáng hiền lành
Ít nói, khi cần, chỉ nói nhanh
Khiêm tốn, rụt rè, không xảo trá
Thẳng ngay, chân thật, ghét đua tranh
Tính tình mẹ đẻ, luôn cam chịu
Số phận trời sinh, cũng phải đành
Cả nể, đa tình, giàu tín nghĩa
Lửng lơ, tài thấp, có chi thành