Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/08/2016 13:37, số lượt xem: 210

Đâu có bạc tiền cho cháu con
Một đời thanh đạm, chẳng vàng son
Không ưa lươn lẹo, không giàu có
Chẳng chức quyền cao, khó đãi bòn
Luồn lách, cậy nhờ,..đâu phải đẹp
Mua danh, cơ hội,... có chi khôn
Thương co, tủi phận, náo ai biết
Chỉ trách mình sao thiếu vẹn tròn