Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/11/2019 21:14, số lượt xem: 184

Anh hùng khó tránh ải hồng nhan
Từ Hải thân vinh, chốc lụi tàn
Vó ngựa bốn phương luôn chiến thắng
Oai hùm một chốn sớm tiêu tan
Trơ trơ, dẫu thác, thân không đổ
Cảm xúc, nghe lời, xác vắt ngang
Bởi tại cả tin, không cảnh giác
Cơ đồ đổ vỡ, mộng tàn hoang