Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/07/2019 11:18, số lượt xem: 261

Liêm, chính, kiệm, cần,.., sống thẳng ngay
Vì dân, vì nước, dám ra tay
Lửa lò diệt nhũng hồng trên, dưới
Tiếng trống trừ tham vọng đó đây
Cả nước sục sôi, chờ đổi mới
Toàn dân hoan hỷ, đợi vần xoay
Hoà đồ dị, mà kiên quyết
Bắt giặc nội xâm - cả tớ, thầy