Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/09/2019 07:58, số lượt xem: 313

Đọc xuôi:
Tranh xuân: Lộc nhú, búp non tơ
Cảm xúc dâng trào, thoáng ngẩn ngơ
Xanh lá giục lòng say mộng tưởng
Rộ hoa xui dạ đắm mong chờ
Thành tâm gương mẫu già vui khoẻ
Vững chí, đa tài trẻ mộng mơ
Thanh sắc tạo nguồn khơi hứng thú
Danh lừng xuân cảnh sáng vần thơ

Đọc ngược:
Thơ vần sáng cảnh xuân lừng danh
Thú hứng khơi nguồn tạo sắc thanh
Mơ mộng trẻ tài đa chí vững
Khoẻ vui già mẫu gương tâm thành
Chờ mong dắm dạ xui hoa rộ
Tưởng mộng say lòng giục lá xanh
Ngơ ngẩn thoáng trào dâng xúc cảm
Tơ non búp nhú lộc xuân tranh