Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/09/2019 07:55, số lượt xem: 183

(Hoạ bài “Xuân khuê” của Phạm Mạnh Danh, thể đảo vận. Yêu cầu:- Hạn vần: Chờ, hờ, thưa, tơ, thơ
- Phải có 19 chữ: một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bẩy, tám, chín, mười, trăm, ngàn, vạn, đôi, cặp, nửa, trượng, thước, tấc)

Ba, bốn canh trường, một khúc thơ
Trăm, ngàn, vạn sự, mối duyên tơ
Hai, năm, sáu, bẩy hình chim lẻ
Tám, chín, mười đôi bóng nhạn thưa
Từng cặp uyên ương khơi cảm hứng
Nửa vầng trăng khuyết, luống ơ hờ
Cận kề tấc, thước, không rung cảm
Muôn trượng xa xôi, mãi đợi chờ