Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/11/2016 08:41, số lượt xem: 203

Mặc cho ai tỉnh với ai say
Một chút ưu tư muốn dãi bày
Thế thái, bao điều làm dạ rối
Nhân tình, mấy kẻ giữ lòng ngay
Thương hiền, giữ chính, không khom gối
Diệt ác, trừ tà, cứ thẳng tay
Khắp chốn, người người làm việc tốt
Thị trường cơ chế! Thế mà hay