Cháu về ăn tết, lại đi đâu
Cha mẹ chia ly, khiến tủi sầu
Nội ngoại đôi nơi! E sóng gió
Sui gia hai ngả! Ngại sông sâu
Trẻ thơ ngơ ngác - Buồn lưu mãi
Già lão âm thầm - Hận giữ lâu
Thương cháu! Lòng đau! Ai thấu hiểu
Vần thơ tâm sự lúc đêm thâu