Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/04/2019 09:55, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 23/04/2019 14:55, số lượt xem: 191

Tội nợ chi đây? Cứ đoạ đầy
Đêm đêm vật lộn, tưởng thành ngây
Tấm thân lủi thủi, khi sau, trước
Chiếc bòng vật vờ, lúc đó, đây
Buồn gối, chồn chân,... nên mất ngủ
Nhức đầu, hoa mắt,... hoá hay gây
Cả đời nín nhịn, chăm hành thiện
Mà vẫn lao đao suốt bấy chầy