Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/11/2019 21:16, số lượt xem: 244

Kia gã Sở Khanh sống lọc lừa
Chuyên nghề lật lọng, đã nghe chưa
Anh hùng - Miệng lưỡi - Nghe mà chán
Kẻ cướp - Tay chân - chết chẳng chừa
Quyến rũ gái tơ, tài dối trá
Rủ rê trai ngố, giỏi bây cưa
Dân lành mắc bẫy đồ hai mặt
Những kẻ Sở Khanh giỏi dối lừa