Nào được mấy ai trọn vẹn đâu?
Tình, tiền, quyền, lực...khác xa nhau
Công thành, danh toại, còn chua chát
Vợ đẹp, con khôn, vẫn thảm sầu
Đủ cả, chưa cam, mong cướp đoạt
Thiếu nhiều, an phận, chẳng mưu cầu
Buồn, vui... chưa chắc ai nhiều, ít
Số phận Trời sinh, muôn sắc màu