Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/09/2016 15:30, số lượt xem: 245

Nào được mấy ai trọn vẹn đâu?
Tình, tiền, quyền, lực...khác xa nhau
Công thành, danh toại, còn chua chát
Vợ đẹp, con khôn, vẫn thảm sầu
Đủ cả, chưa cam, mong cướp đoạt
Thiếu nhiều, an phận, chẳng mưu cầu
Buồn, vui... chưa chắc ai nhiều, ít
Số phận Trời sinh, muôn sắc màu