Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/07/2016 21:28, số lượt xem: 288

Nhan sắc mới vào được hậu cung;
Đua tranh, ganh ghét...khó trông chừng:
Bởi vua sùng ái mà danh giá;
Lỡ vận rủi ro, hoạ bất ưng.
Sóng gió hậu cung luôn quyết liệt;
Âm mưu quyền lực chẳng hề ngưng.
Cuộc đời nhi nữ bao cay đắng
Khi lỡ sa vào chốn hậu cung.