Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/07/2016 21:20, số lượt xem: 312

Án oan Nguyễn Trãi – Lệ Chi Viên,
Nỗi hận muôn đời chẳng thể quên:
Kiếp Bạc, Côn Sơn loang máu đỏ;
Ưc Trai tâm sáng, trọn trung hiền.
Chống Minh, tài đức còn vang vọng;
Phò chúa, lòng ngay mãi mãi truyền.
Rạng rỡ, Sao Khuê luôn toả sáng;
Mặc đời còn lắm chuyện khùng điên.