Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/05/2020 08:26, số lượt xem: 141

Cuộc chiến cam go chống hoạ Trời
Toàn cầu: covid khiến chơi vơi
Năm châu hoảng loạn: bao người chết
Đại dịch lan tràn: lắm lệ rơi
Kháng khuẩn, cách ly,... cần cẩn trọng
Luyện thân, dưỡng sức,.. chớ buông lơi
Tự tin, quyết thắng, đồng tâm chí
Gương sáng Việt Nam đã rạng ngời