Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/08/2017 08:00, số lượt xem: 155

Đại biếu bốn phương tụ lại đây
Lòng dân, ý đảng nối vòng tay
Giải trình, báo cáo,... nghe thông thoáng
Chất vấn, băn khoăn,... nói đủ đầy
Trách nhiệm nâng cao, tìm giải pháp
Lương tâm khơi sáng, lựa điều hay
Công khai, dân chủ, bao hy vọng
Dân đợi, dân tin,... cứ mỗi ngày