Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/12/2016 19:28, số lượt xem: 1078

Phật pháp cao siêu độ chúng sinh
Nghìn tay, nghìn mắt, chốn cao minh
Chúa ba tu phật, bền tâm chí(1)
Diệu Thiện cứu cha, nặng hiếu tình(2)
Dòng nước cam lồ vơi phiền não(3)
Cành cây dương liễu giữ an bình(4)
Từ bi, nhẫn nhịn, cân “hành, trí”(5)
Cứu vớt khổ đau mọi chúng sinh

(1)-Bà Diệu Thiện là công chúa thứ ba, con vua Linh Ưu (Ấn Độ) quyết tâm đi tu, không tuân lệnh cha là lấy chồng để vua cha truyền ngôi báu cho.Nhà vua dùng mọi cách để công chúa bỏ ý định tu hành như ra lệnh cho các vị sư trong chùa đày đoạ để công chúa chán nản bỏ chùa, sau đó ra lệnh đốt chùa để thà giết chết con, chứ không cho con trái lệnh của mình; Vua lại sai đao phủ chem. Đầu công chúa, cho treo cổ để cong chúa chết... nhưng đều không thành và công chúa vẫn quyết chí tu Phật
(2)- Khi vua cha bị bệnh trầm trọng, để cứu sống cha, công chúa đã lấy hai cánh tay và hai con mắt của mình dâng hiến và cứu sống được cha mình.
(3)- Nước cam lồ tượng trưng cho lòng từ bi, khi rưới đến đâu là chan rải tình thương đến đó, làm êm dịu mọi khổ đau của chúng sinh.
(4)- Cành cây dương liễu biểu thị sự nhẫn nhịn, tuy mềm yếu, nhưng dẻo dai, thuận theo mọi chiều gió nên tránh sự đổ vỡ.
(5)- Nghìn mắt thể hiện “trí”, nghìn tay thể hiên “hành”. Trí và hành cân bằng nên Phật bà Quan Âm nhìn biết khắp nơi và đưa tay cứu giúp được mọi chúng sinh thoát khỏi khổ đau.