Toàn dân nô nức chọn hiền tài
Đất nước tưng bừng, rạng ánh mai
Đại biểu vì dân, lo hạnh phúc
Non sông phồn thịnh, mở tương lai
Nhất tâm bầu cử, không sơ thoáng
Chọn mặt gửi vàng, chớ có sai
Nghĩa vụ, lợi quyền khi bỏ phiếu
Niềm vui ngày hội, chẳng riêng ai