Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/07/2017 09:48, số lượt xem: 195

Chẳng của riêng ai, những vĩ nhân
Bao đời tổng thống Mỹ nương thân
Kẻ say hiếu chiến, mơ quyền bá
Người chuộng bình yên, cốt vượng dân
Quyền lực ngút ngàn khi nảy mực
Uy danh lừng lẫy lúc cầm cân
Trước sau, ai cũng rời Nhà Trắng
Tốt xấu để đời, mãi xét phân